สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้