ด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน  มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังฯ แอฟริกาในสุกร 

ในวงเงิน 84,000บาท ( แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (พัฒนาสุขภาพสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

ดาวโหลดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

พัฒนาสุขภาพสัตว์