ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน....

ที่อยู่หน่วยงาน.....212 ม.3 ถนนพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน..51000..

โทรศัพท์ ...053-511288....โทรสาร....053-511288 ต่อ 14....

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกแผนที่ 

maps icon 8223