สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

212 หมู่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทร 053511288

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้ง   

PngItem 2760956