ประกาศเผยแพร่แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

เอกสารแนบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

เอกสารแนบ ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 

เอกสารแนบ ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาสที่ 2

เอกสารแนบ ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาสที่ 3

 

ประกาศประกวดราคา

 

 

 

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

สอบราคาซื้อวัสดุทางเกษตร

สอบราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

 

 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.