จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ขอสืบทราบราคาครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้ทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดลำพูนประสงค์สืบทราบราคาครุภัณฑ์การเกษตร โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย

1. เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง

2. เครื่องอัดหญ้าฟ่อนแห้ง

3. เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน

4. เครื่องหั่นหญ้าสด

5. เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์สำหรับผลิตอาหารทีเอ็มอาร์

6. รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้าพร้อมบุ้งกี๋

7. เครื่องหั่นจ่ายหญ้า  

ดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยขอให้จัดส่งแบบสืบทราบราคาตามเอกสารที่แนบ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหาร (พัสดุ)

โทรศัพท์ 053-511288