303877 0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย น.สพ.อภิเษก  คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และนายประพิศ  เสนาจิตร ปศุสัตว์อำเภอแม่ทา และบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง เตรียมความพร้อม ถวายความปลอดภัยด้านสัตว์เลี้ยง ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 44 ในวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ม.5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยที่ประชุม ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่อยู่ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจำนวนทั้งสิ้น 45 ตัวโดยจะบูรณาการควบคุมประชากรสุนัขดังกล่าวด้วยการผ่าตัดทำหมันแล้วนำไปเลี้ยงในสถานที่คอกเลี้ยงที่มีโรงเรือนมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนได้ลงดูพื้นที่ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จตามจุดต่างๆ เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม 2567 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเป็นอย่างดี