temp c99cbd5adbff0df29fe4f51f7063b31fb 4949780500188835246 128627226445614

วันที่ 16 พ.ย.2566 นสพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสุธรรม สุยะ ปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่องเข้าตรวจสอบพื้นที่ ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูนเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในแผนการควบคุมสุนัขจรจัด พ่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระอธิกรสิขร เจ้าอาวาส เมตตานำตรวจในวัดและรอบบริเวณ พบสุนัขเลี้ยงในวัด 1ตัว ส่วนรอบบริเวณที่เป็นสำนักสงฆ์ มีสุนัข 7 ตัวและด้านข้างมีรีสอร์ท 2แห่ง  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป