ด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม ประกาศ ครั้งที่ 1

จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 20,000บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม จำนวน 2 ชุด

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (พัฒนาสุขภาพสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ดาวโหลดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ