วันที่ 23 ม.ค.66 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ผลการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 58 แห่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2566

137288

137289

137291

137292

S 753750