วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย น.สพ.วิชาญ สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , น.สพ.มนัสกิจ พลศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,นายภฤศเสฏฐ์ ศิวิลัย ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง , นายสยาม สมฤทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง , นายสุธรรม สุยะ ปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง , นายสมศักดิ์ ฝึกฝน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอลี้ , เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนร่วมปฏิบัติงานตามโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีณ วัดหนองกอก ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งหมด 28 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 23 ตัว