1578956 0

          วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร