ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 10,800.-บาท ( หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ยาปฏิชีวนะชนิดผงละลายน้ำ อีริโทรมัยซิน+วิตามินบี ๑๒ ขนาดบรรจุ ¼ ปอนด์ จำนวน ๖๐ กระปุก
 ๒. ยาปฏิชีวนะชนิดผงละลายน้ำ คลอเตตราไซคลีน ขนาดบรรจุ  20 กรัม  จำนวน ๖๓  ซอง
 ๓. ยาปฏิชีวนะชนิดผงละลายน้ำ ด็อกซี่ไซคลิน ขนาดบรรจุ ๒0 กรัม  จำนวน ๕๙  ซอง
 ๔. ยาถ่ายพยาธิชนิดผงผสมอาหาร บิเปอราซิน ซิเตรต ขนาดบรรจุ  10 กรัม  จำนวน ๓๗  ซอง
 ๕. ธาตุเหล็กสำหรับสัตว์ ชนิดฉีด ขนาดบรรจุขวดละ 100 ml.   จำนวน   ๗  ขวด
 ๖. วิตามิน ไวตาเด็กซ์ บี 12 ชนิดฉีด ขนาดบรรจุขวดละ 100 ml.   จำนวน   ๗  ขวด
 ๗. ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด โนวาเพ็นสเต็ปและไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน ออกฤทธิ์นาน
  ขนาดบรรจุขวดละ 100 ml.      จำนวน   ๗  ขวด

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563