ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อใช้สนับสนุน สาธิตแก้ปัญหา และปรับปรุงฟาร์มให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ในวงเงิน 30,000-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัสดุการเกษตร

1. ยาบำรุงร่างกายและกระตุ้นเมทตาบอโบลิซึ่ม ชนิดฉีด     จำนวน  30 ขวด

2. ยาฉีดวิตามินบีรวมและสารสกัดตับ                              จำนวน  30 ขวด

3. ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ                                                   จำนวน     ขวด

วัสดุเวชภัณฑ์

1. แร่ธาตุก้อน                                                                จำนวน  150 ก้อน        

2. รองเท้าบู๊ทคละไชต์                                                     จำนวน  30   คู่

3. ถังพลาสติกขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร                     จำนวน   60 ใบ

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563