ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร

 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รหัสงบประมาณ ๐๗๐๐๖๑๕๐๕๐๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๐๗๐๐๖๕๑๐๐P๐๙๐๓ รหัสกิจกรรมย่อย ๕๑๐๐P๐๙๐๓๓๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ในวงเงิน ๔๑,๒๐๐.-บาท ( สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ไก่พื้นเมือง ชำแหละ                                    จำนวน ๑๗๕ กก.

๒. น้ำตาลทราย ขนาดบรรจุ ๑ กก.                   จำนวน   ๑๖ กก.

๓. ผงชูรส ขนาดบรรจุ ๑ กก.                            จำนวน     ๑ กก.

๔. ควันผง ขนาดบรรจุ ๑ กก.                            จำนวน     ๑ กก.

๕. อิริธอเบท ขนาดบรรจุ ๑ กก.                        จำนวน     ๐.๕ กก.

๖. ฟอสเฟต ขนาดบรรจุ ๑ กก.                         จำนวน     ๐.๕ กก.

๗. ซอยโปรตีน ขนาดบรรจุ ๑ กก.                     จำนวน     ๐.๕ กก.

๘. เกลือไนไตรท์ ขนาดบรรจุ ๑ กก.                   จำนวน     ๔ กก.

๙. เกลือป่น ขนาดบรรจุ ๑ กก.                          จำนวน     ๖ กก.

๑๐. น้ำปลา ขนาดบรรจุ ๗๐๐ มล.                   จำนวน     ๑๐ ขวด

๑๑. ซีอิ๊วดำ ขนาดบรรจุ ๔๐๐ มล.                   จำนวน     ๔ ขวด

๑๒. น้ำมันหอย ขนาดบรรจุ ๖๐๐ มล.              จำนวน     ๑๒ ขวด

๑๓. กะปิ                                                        จำนวน     ๑๐ กก.

๑๔. กระเทียม                                                จำนวน     ๖ กก.

๑๕. หอมแดง                                                 จำนวน     ๖ กก.

๑๖. ข่า                                                          จำนวน     ๔ กก.

๑๗. ตะไคร้                                                    จำนวน     ๔ กก.

๑๘. ใบมะกรูด                                              จำนวน     ๐.๕ กก.

๑๙. รากผักชี                                                จำนวน     ๒ กก.

๒๐. พริกแห้ง                                                จำนวน     ๖ กก.

๒๑. ใบเตย                                                    จำนวน     ๔ กก.

๒๒. ขมิ้น                                                       จำนวน     ๓ กก.

๒๓. กระดาษชำระเอนกประสงค์                      จำนวน     ๓ ห่อ

๒๔. น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัว                จำนวน     ๑ ขวด

๒๕. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว             จำนวน     ๒ ชิ้น

๒๖. อลูมิเนียมสำหรับห่ออาหาร ขนาด ๑๘x๓๗.๕ นิ้ว   จำนวน     ๔ ม้วน

๒๗. ถุงบรรจุอาหาร ขนาด ๑๖x๒๖ นิ้ว                          จำนวน     ๔ กก.

๒๘. ถุงบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ ขนาด ๘x๑๒ นิ้ว   จำนวน     ๖ ห่อ

๒๙. ยางรัดถุงบรรจุอาหาร                                             จำนวน     ๐.๕ กก.

๓๐. ถุงบรรจุขยะ ถุงดำ ขนาด ๓๐x๔๐ นิ้ว                      จำนวน     ๑ กก.

๓๑. ฟิล์มถนอมอาหาร ขนาด ๓๐x๑๐๐ ซม.                    จำนวน     ๔ ม้วน

๓๒. หมวกคลุมผม                                                          จำนวน     ๓ กล่อง

๓๓. ถุงมือไนไตร (สีฟ้า)                                                   จำนวน     ๓ กล่อง

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน ๓๓ รายการ ดังกล่าว

ประกาศวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ถึงศุกร์ที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๔