สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ฝ่ายพัสดุได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564 โทร 053-511288 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา รายละเอียดดังนี้

lost