ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสัตว์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ในวงเงิน 52,000-บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัสดุวิทยาศาสตร์

ผ้าปิดจมูกแบบใยสังเคราะห์

กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร

ถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M

ถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L

วัสดุเวชภัณฑ์

ยารักษาโรคท้องอืดและอาหารไม่ย่อย

ยาวิตามินและฟอสฟอรัส ชนิดฉีด

ยากำจัดพยาธิภายนอกและภายในชนิดราดหลัง

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 เมษายน 2564